Bc. Lukáš Sourada

Bakalářská práce

Genetické a epigenetické mechanismy stárnutí

Genetic and epigenetic mechanisms of ageing
Anotace:
Stárnutí je nesmírně komplexním dějem, který má mnoho projevů na úrovni molekulární, buněčné i úrovni celého organismu, a týká se v určité podobě prakticky všech živých bytostí. Cílem této práce je shrnout základní rysy stárnutí a popsat některé z genetických mechanismů tohoto jevu. Práce se zabývá zejména konkrétními geny a molekulárními drahami podílejícími se na regulaci stárnutí, dále pak epigenetickými …více
Abstract:
Aging is an extremely complex phenomenon that has many manifestations at the molecular, cellular, and whole-body levels, and in some form involves virtually all living beings. The aim of this thesis is to summarize the basic features of aging and describe some of the genetic mechanisms of this phenomenon. The thesis deals with the particular genes and molecular pathways involved in the regulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: RNDr. Dušan Kadlec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta