Bc. Lenka VAŇKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení vzorců sání donošených a nedonošených novorozenců

The assessment of sucking patterns of full term infants and preterm infants
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo posoudit vzorce sání donošených a nedonošených novorozenců pomocí škály The Neonatal Oral-motor Assessment Scale (NOMAS) v podmínkách praxe ČR. Tato škála rozlišuje 3 vzorce sání podle orálně motorických funkcí novorozence. Vyvinula ji Nizozemka Marjorie Meyer Palmerová v roce 1993. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 63 novorozenců, z toho bylo 32 donošených a 31 nedonošených novorozenců …více
Abstract:
Aim: The aim of the thesis was to assess the sucking patterns of full-term newborns and preterm newborns using The Neonatal Oral-motor Assessment Scale (NOMAS) in the conditions of practice in the Czech republic. This scale distinguishes 3 sucking patterns according to the oral-motor functions of newborn. The scale was developed by the Dutchwoman Marjorie Meyer Palmer in 1993. Method: The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Lenka. Hodnocení vzorců sání donošených a nedonošených novorozenců. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Práce na příbuzné téma