Ing. Lucie Paclíková, DiS.

Diplomová práce

Aktuální problémy financování základní dopravní obslužnosti (autobusová doprava)

Actual problems financing basic traffic (bus service)
Anotace:
Financování základní dopravní obslužnosti a jeho problémy jsou hlavním tématem této práce. Dominantní právní úpravou v této oblasti je zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších právních předpisů, vedle toho obecně platí ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Na financování veřejné dopravy je třeba veřejných financí, které jsou poskytovány z různých úrovní státní …více
Abstract:
Financing of the basic transport service and its problems are the main topic of this study. Act no. 111/1994 Coll., on road transport, as subsequently amended, is the dominant legal regulation in this area; in addition, provisions of the Civil Code and other legal regulations apply in general. Public finances provided from various levels of the state administration are needed for public transport financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: doc. Ing. František Nahodil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní