Bc. Kateřina Rusňáková

Master's thesis

Brnenská živnostenská fotografie do roku 1948

Brno s comercial photography until 1948
Abstract:
Ve své práci na téma „Brněnská živnostenská fotografie do roku 1948“ se zabývám jejich mapováním a zařazuji je do kontextu s dobou, ve které existovaly. Rámcově jsem práci rozdělila na tři části. Do první části jsem zahrnula období od roku 1840 do roku 1918. Nejprve jsem stručně popsala historii Brna a sociální, jazykové i kulturní poměry ve městě. V oblasti živnostenské fotografie jsem popsala počátky …more
Abstract:
The base of my diploma work with theme „ Photographic ateliers in territory of city Brno till the year 1948“ consist from the mapping of existing scene in sequence of the time period. The paper work is framed to three structure sections. First section, the time period since 1840 till 1918 includes brief history of the city Brno together with its social, language and cultural background. The field of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2010
  • Supervisor: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.