Mgr. Adam Vlč

Diplomová práce

Kritiky ekonomické integrace zemí globálního Jihu s důrazem na environmentální hledisko

Criticism of economic integration of global South countries with emphasis on environmental issues
Anotace:
Diplomová práce se snaží shrnout hlavní body kritik integrace zemí globálního Jihu do současné globální ekonomiky z pohledu vybraných autorů, kteří píší z odlišných pozic širokého kritického spektra a liší se mírou radikality svých postojů ve vztahu k panující středoproudé ekonomické ideologii. Tato práce poté dává tyto kritické proudy do kontextu s argumenty zastánců současné formy globální integrace …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to summarize the main points of critique of integration of the Global South countries into the current global economy system from the perspective of selected authors. Authors who writes from different positions of a wide range of critical spectrum and varies with the degree of radicalism in relation to the reigning economic ideology. This thesis also puts these critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií