Bc. Ľubomíra Rušinová

Bakalářská práce

Finančné riadenie vybraného podniku

Financial analysis of the selected company
Abstract:
The thesis is designated to the problematic of financial analysis in ZVL AUTO Inc. The main goal of the thesis is to determine the financial health of subject with help of chosen methods and through that to propose possible conclusions to rise the financial situation of the company. The thesis is divided to four chapters. It includes, 14 tables, 4 graphs and 3 attachments. The first chapter is designated …více
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná problematike finančnej analýzy vykonanej v podniku ZVL AUTO spol. s r. o. Cieľom práce je zistenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných metód a následne navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie jeho finančnej situácie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 14 tabuliek, č grafy a 3 prílohy. Prvá kapitola pojednáva o teoretickom vymedzení problematiky finančného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michal Hadbavný, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management