Marcela Smejkalová

Bakalářská práce

Vliv intenzity umělého osvětlení reflektorů na průběh fyziologických funkcí operátorů harvestorů a forwarderů

Influence of artificial light intensity on the course of physiological functions of harvester and forwarder operators
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo změřit a vyhodnotit míru intenzity osvětlení u reflektorů jednotlivých strojů. Dále bylo zjišťováno, do jaké míry má intenzita osvětlení vliv na fyziologické funkce a jejich průběh. Teoretická část práce se zabývá poznatky a fakty získané studiem odborné literatury. Praktická část spočívá v měření fyziologických funkcí aparaturou Biofeedback 2000 x-pert. Touto aparaturou …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was measuring and assessing the level of light intensity at the spotlights of individual machines. It was also examined to what extent the light intensity has effect on physiological functions and their progress. The theoretical part of the thesis deals with the knowledge and facts gained from the study of professional literature. The practical part is to measure the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta