Barbora OLIVKOVÁ

Bakalářská práce

Potravinové doplňky ve výživě sprinterů (přehledová studie)

Food supplements in nutrition of an sprinter (přehledová studie)
Anotace:
Má práce se zabývá doplňky ve výživě sprintera, přičemž jsem zkoumala účinek na sportovní výkon a regeneraci. Zaměřila jsem se na suplementy jako L-karnitin, glutamin, kreatin a BCAA. Vyhledávala jsem a porovnávala studie, které byly prováděny na sportovcích. Ze čtyřiceti podrobně prostudovaných výzkumů se na dvacet odkazuji ve své práci. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že suplementy hrají důležitou …více
Abstract:
My work deals with supplements in the sprinter diet, and I have studied the effect on performance and regeneration. I focused on L-carnitine, glutamine, creatine and BCAA supplementation. I looked for and compared studies that were done on athletes. Out of forty well analyzed studies, I refer to twenty in my work. By the end of the research, I found out that supplements play an important role in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLIVKOVÁ, Barbora. Potravinové doplňky ve výživě sprinterů (přehledová studie). Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.