Theses 

Use of Transactions within a Reactive Microservices Environment – Bc. Martin Štefanko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Martin Štefanko

Diplomová práce

Use of Transactions within a Reactive Microservices Environment

Use of Transactions within a Reactive Microservices Environment

Anotace: Zpracování transakcí je nedílnou součástí vývoje aplikací. Zejména v distribuovaném prostředí však využívání transakcí přináší několik výzev, s nimiž si musí být správa transakcí připravena poradit. Mikroservisy představují nově vznikající styl architektury pro návrh distribuovaných aplikací. Tyto aplikace běžně sdílí obdobné komplikace, a sice jak zůstat zároveň responzivní, elastické a schopné po chybě obnovit svou činnost, což je důvod, proč užívání původních zamykacích transakčních protokolů nemusí být vyhovující. Sága vzor přináší vhodné alternativní řešení ke zpracování transakcí, které nejsou plně svázány vlastnostmi ACID, čímž se zvyšuje jejich dostupnost. V této práci zkoumáme, jak se ságy liší od obecně užívaných transakcí, zaobíráme se aktuálně dostupnými řešeními ság a navrhujeme implementaci jejich provedení pro Narayana transaction manager.

Abstract: Transaction processing is an inherent part of application development. However, particularly in the distributed environment, the utilization of transactions introduces several challenges that transaction management must be able to handle. Microservices represent an emerging architectural style for the modern distributed application design. These applications commonly address similar concerns to stay responsive, elastic and resilient which is why the use of traditional locking transaction commit protocols may not be acceptable. The saga pattern presents a suitable alternative solution to transaction processing that relaxes some of the ACID properties in order to promote availability. In this work, we examine how sagas differ from conventional transactions, investigate currently available saga solutions and propose a saga execution implementation for the Narayana transaction manager.

Keywords: transactions, Narayana, Long Running Actions (LRA), reactive, microservices, asynchronous, saga, compensating transactions

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Bc. Tom Jenkinson

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz