Věra Zemanová

Bachelor's thesis

Korelační koeficient

Correlation Coefficient
Abstract:
Cílem práce je poskytnout náležitý popis korelačního koeficientu a jeho použití. Korelační koeficient je nástroj, který je často užíván v korelační analýze a který se používá k měření lineární závislosti dvou kvantitativních proměnných. V teoretické části této práce je popsán jednoduchý párový korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace, dílčí korelační koeficient a vícenásobný korelační …more
Abstract:
The aim of this thesis is to give a proper description of the correlation coeffient and its usage. The correlation coefficient is a tool which is often being used in the analysis of correlation. It measures linear relationship between two quantitative variables. In the theoretical part of this thesis the product-moment correlation coefficient, Spearman‘s rank-order correlation coefficient, the partial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Adam Čabla
  • Reader: Zdeněk Šulc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80082