Theses 

Etika verzus ekonómia v podnikateľskom prostredí – Zuzana Sekelská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Zuzana Sekelská

Bakalářská práce

Etika verzus ekonómia v podnikateľskom prostredí

Ethics Versus Economics in the Business Environment

Abstract: The bachelor thesis is focused on determining to what extent there is a positive impact of obeying ethics and ethical principles to the selected bank. The thesis consists of a theoretical part and an analytical part. The theoretical part of the thesis deals with the definition of basic concepts relating to ethics, morality, economics, business ethics, codes of ethics in connection with the banking sector. Analytical section provides the objective, hypothesis and research methodology to obtain the necessary data to support the theoretical claims. Research is carried out using a questionnaire. Furthermore, there is analysis of the selected bank, its code of ethics and the principles and values in relation to clients.

Abstract: Bakalárska práca je zameraná na zistenie miery pozitívneho vplyvu dodržiavania etických zásad a princípov vo vybranej banke. Práca pozostáva z teoretickej časti a analytickej časti. Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá vymedzením základných pojmov, ktoré sa týkajú etiky, morálky, ekonómie, podnikateľskej etiky, etických kódexov v spojitosti s bankovým sektorom. Analytická časť stanovuje cieľ, hypotézy a metodiku výskumu, aby sme získali potrebné dáta na podloženie teoretických tvrdení. Výskum je realizovaný pomocou dotazníka. Bližšie je analyzovaná vybraná banka, jej etický kódex a jej princípy a hodnoty vo vzťahu ku klientom.

Klíčová slova: etika, morálka, podnikateľská etika, podnikateľské prostredie, etický kódex, etika v bankovníctve ethics, morality, business ethics, business environment, code of ethics, ethics in banking

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz