Zuzana Sekelská

Bakalářská práce

Etika verzus ekonómia v podnikateľskom prostredí

Ethics Versus Economics in the Business Environment
Abstract:
The bachelor thesis is focused on determining to what extent there is a positive impact of obeying ethics and ethical principles to the selected bank. The thesis consists of a theoretical part and an analytical part. The theoretical part of the thesis deals with the definition of basic concepts relating to ethics, morality, economics, business ethics, codes of ethics in connection with the banking …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na zistenie miery pozitívneho vplyvu dodržiavania etických zásad a princípov vo vybranej banke. Práca pozostáva z teoretickej časti a analytickej časti. Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá vymedzením základných pojmov, ktoré sa týkajú etiky, morálky, ekonómie, podnikateľskej etiky, etických kódexov v spojitosti s bankovým sektorom. Analytická časť stanovuje cieľ …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře