Bc. Ingrid Oravcová

Bakalářská práce

Znalosti anafylaktického šoku u študentov nelekárskych zdravotníckych oborov

Knowledges of anaphylactic shock among students of the paramedical fields
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is ,,Knowledges of anaphylactic shock among students of the paramedica fields“. Its main goal is to verify the skills and knowledge of the students about the issue through anonymous questionnaires used in quantitative research. Whole content of this thesis is divided into two parts- theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to description of fundamental …více
Abstract:
Bakalárska práca na tému Znalosti anafylaktického šoku u študentov nelekárskych zdravotníckych oborov je zameraná na overenie znalostí a vedomostí študentov v danej problematike prostredníctvom dotazníkového šetrenia formou vedomostného testu. Práca je rozdelená na dve časti teda na teoretickú a empirickú. Teoretická časť je venovaná základným procesom prebiehajúcim v našom tele pri anafylaktickom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Edita Pešáková, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma