Mgr. Zuzana Zahradníčková

Diplomová práce

Vývoj výroby zbrojnej techniky a budovanie závodu v Dubnici nad Váhom v období rokov 1969-1990

Development of military technology production and construction of a plant in Dubnica nad Váhom in the period 1969-1990
Abstract:
The master's thesis analyses the development and procedures in the field of planning and building the armaments industry in Czechoslovakia. Is pointing out and linking the external influences of foreign politics and the economy, which significantly influenced this sector, and internal factors of the state itself. The analysis presents the issues of socialist planning in the armaments sector. The researched …více
Abstract:
Magisterská diplomová práca analyzuje vývoj a postupy v oblasti plánovania a budovania zbrojného priemyslu v Československu. Poukazuje a prepojuje vonkajšie vplyvy zahraničnej politiky a ekonomiky, ktoré výrazne ovplyvňovali tento sektor, ako aj vnútorné faktory štátu. Analýza predstavuje problematiku socialistického plánovania v zbrojnom sektore. Skúmané obdobie práce je ohraničené 70. a 80. rokmi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta