Bc. Petra Gallová

Diplomová práce

Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců

Analysis of cytomegalovirus reactivity of effector gamma-delta cells in healthy donors
Anotace:
Lidský cytomegalovirus (CMV) je jeden z nejrozšířenějších virů v lidské populaci, který po primární infekci přetrvává v podobě latentní infekce v organismu. Přestože u imunokompetentních jedinců probíhá infekce často asymptomaticky, u imunokompromitovaných jedinců může způsobit závažné, život ohrožující onemocnění. Mezi nejdůležitější efektorové buňky v anti-CMV reaktivitě patří CMV specifické αβ T …více
Abstract:
Human cytomegalovirus (CMV) is one of the most widespread viruses in human population, which after the primary infection persists lifelong in the body. Although infections are often asymptomatic in most immunocompetent individuals, CMV reactivation in immunocompromised patients can lead to serious life-threatening disease. The most important effector cells in the anti-CMV reactivity are CMV specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta