Mgr. et Mgr. Marek Šabatka

Bakalářská práce

Úsvit přímé demokracie a teorie populismu

Dawn of Direct Democracy and Theory of Populism
Anotace:
Bakalářská práce je pojata jako případová studie hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a jeho inklinace k populismu. V teoretické části je zmapován průřez politologického pojímání populismu, včetně jeho problematického zobecnění z důvodu jeho široké variability. Analytická část nejdříve představuje samotné hnutí a poté jsou analyzovány jednotlivé názory k námi zkoumaným bodům populismu. Výsledky …více
Abstract:
The bachelor thesis is conceived as a case study of Tomio Okamura’s Dawn of Direct Democracy movement and its inclination towards populism. The theoretical part surveys political-science conception of populism, including its problematic generalization because of its wide variability. The analytical part firstly introduces the movement, and then analyses individual opinions towards the researched populism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií