Mgr. Matej Kvasňovský

Bakalářská práce

Informační management v odpadovém hospodářství SR v oblasti zařízení pro nakládání s odpady

Information management in waste managment of facilities of the SR
Abstract:
Information waste management of facilities of the SR. New model for registration of waste was the main reason to perform analyze and implementation of the new part in RISOnet.
Abstract:
Práca sa zaoberá informačným managementom v odpadovom hospodárstve SR so zameraním na skládky odpadov. Cieľom bolo navrhnúť nový funkčný model odovzdávania ročných hlásení do systému RISOnet za využitia moderných informačných technológií.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma