Bc. Adam Gregorovič

Bachelor's thesis

Uživatelé Tinderu: Vliv způsobů používání, self-esteemu a neuroticismu na společenské uznání

Tinder users: Effect of types of uses, self-esteem and neuroticism on social approval
Abstract:
Tato studie se zabývá vztahem mezi společenským uznáním a způsoby použití aplikace Tinder, self-esteemem, neuroticismusmem, pohlavím a věkem. Výzkum byl proveden pomocí online dotazníku a výběr vzorku byl příležitostný. Celkový vzorek činil 132 vynořujících se dospělých ve věku 18-30 let z České republiky. Byl vytvořen vlastní dotazník na způsoby použití aplikace Tinder. Z explorační faktorové analýzy …more
Abstract:
This study focuses on relationship between social approval and types of uses mobile aplication Tinder, self-esteem, neuroticism, age and gender. Our study was conducted using online questionare and used convinience sample of 132 emerging adults in age between 18-30 years from the Czech republic. We created our own questionare about types of uses of the mobile application Tinder. Exploratory factor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology