Marek Stanovský

Diplomová práce

Zhodnocení zkušeností s těžbou zemního plynu z tzv. shale gas v USA

Assessing Experience with Natural Gas Exploitation from “Shale Gas” in the USA
Anotace:
Diplomová práce se zabývá objasněním problematiky těžby břidlicového plynu ve Spojených státech Amerických. Těžba zemního plynu z břidlicových formací je jednou z nejvýznamnějších událostí 21. století, kdy kombinací horizontálního vrtání a hydraulického štěpení je možné extrahovat velké množství zemního plynu z málo propustných břidlic. Předložená práce se skládá z nezbytného teoretického aparátu, …více
Abstract:
Diploma thesis is focusing on explanation of shale gas extraction problems in the United States of America. Shale gas extraction is one of the most important event of the 21st century, combining horizontal drilling and hydraulic fracturing to generate large quantities of natural gas from less permeable shale. The presented work consists of the necessary theoretical apparatus, which offers a complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Antonín Kunz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava