Pavlína Sovová

Bakalářská práce

Jak děti vnímají smrt

How children perceive death
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vnímání smrti dětmi staršího školního věku, konkrétně žáky 9. tříd základních škol. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou jednak objasněny základní pojmy související s tématem a dále jsou zde uvedeny teoretické poznatky vztahující se ke zkoumané problematice. V empirické části jsou uvedeny výsledky kvalitativního šetření …více
Abstract:
This thesis deals with the perception of death among younger secondary education students aged 14-15. The thesis contains both theoretical and practical part. The theoretical part illuminates basic terminology related to the topic as well as research results already done in the field. The practical part presents the results of the qualitative research. Semi-structured interviews have been used to identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jkvkb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě