Theses 

Marketingová strategie a metody řízení značky – Eva Smékalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bachelor programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Eva Smékalová

Bachelor's thesis

Marketingová strategie a metody řízení značky

Marketing Strategy and Brand Management Methods

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií a metodami řízení značky. V teoretické části jsou popsány marketingové strategie vycházející z marketingového mixu a význam značky. Praktická část je aplikována na společnost ŠKODA AUTO a.s. Je zde charakterizována společnost, značka Škoda a použité metody při jejím řízení. Cílem práce je navrhnout doporučení ke zlepšení řízení značky ve spol. Škoda Auto.

Abstract: The subject of the bachelor’s thesis is a firefly optimization and its use in the industrial environment. The objective of this thesis is acquaint with a bioloy inspired algorithm, mainly those what are part of swarm inteligence. It’s follow by explaination of a firefly algorithm itself which is part of algorithms belong to swarm inteligence, rules and kinds of this algorithm. In the last chapter are shown applications of firefly algorithm – optimization, classificaation and engineering applications. Huge research was performed based on sources of scientific publications and the objective was finding big amount of uses of firefly optimization and other applications.

Keywords: strategický marketing, značka, řízení značky, Škoda Auto

Keywords: strategic marketing, brand, brand management, Škoda Auto

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Eva Švecová
  • Reader: Martin Mynář

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 20:18, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz