Jan NAROVEC

Bakalářská práce

Analýza a návrh možností výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou statorového kola vzduchové turbíny

The analysis and a design of research possibilities of flow through a shaft seal of a air turbine stator wheel
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hřídelovými ucpávkami turbínového stupně. Podrobně se věnuje jednotlivým typům hřídelových ucpávek a experimentálnímu výzkumu proudění hřídelovými ucpávkami. Praktická část se pak věnuje konstrukčnímu návrhu úpravy experimentální vzduchové turbíny VT-400 pro umožnění výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou.
Abstract:
This bachelor thesis deals with shaft seals of the turbine stage. It deals in detail with individual types of shaft seals and experimental research of flow through shaft seals. The practical part deals with the adjustment design of the experimental air turbine VT-400 for the research of flow through a shaft seal.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Klimko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAROVEC, Jan. Analýza a návrh možností výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou statorového kola vzduchové turbíny. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/