Bc. Katarína Teplická

Diplomová práce

Interlaced agencies of Slovak care workers in Austria: a structure and agency approach

Interlaced agencies of Slovak care workers in Austria: a structure and agency approach
Anotace:
Slovenské opatrovateľky v Rakúsku žijú život v pohybe: neustále migrujú medzi svojim miestom domova a miestom práce, ktoré sa každé dva týždne stáva ich domovom. Kvalitatívnou analýzou deviatich rozhovorov so ženami, ktoré majú skúsenosť s touto prácou, som sa snažila pochopiť a interpretovať ich skúsenosť. Zaujímali ma tri úrovne problému: ako sa opatrovateľky vzťahujú k svojmu domovu? Aké vzťahy …více
Abstract:
Women working as care workers in Austria live a life on the move, oscillating between two home places. Using structure and agency approach of Thomas Lacroix (2014) grounded in transnationalist paradigm, I analysed interviews conducted with nine female care workers. Lacroix’ framework combines three elements. He views agents as embedded in multiple social fields, such multiplicity being the essential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie