Mgr. Tomáš Mikš

Diplomová práce

Právo duševního vlastnictví v hudebním průmyslu

Intellectual Property Law in Music Industry
Abstract:
This thesis concerns the authors’ and performers’ rights and the means of their protection in the Czech Republic. The protection of trademarks and their use in music industry is concerned as well. Czech copyright law is considered as the principal regime of protection although a part of this study deals with the enforcement of authors’ rights in the Slovak Republic.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá využitím autorskoprávnej a známkoprávnej ochrany v prostredí hudobného priemyslu na území Českej republiky. Primárnym zameraním práce je autorskoprávna ochrana hudobných diel a umeleckých výkonov. V oblasti kolektívneho uplatňovania majetkových práv k hudobným dielam je vykonaná komparácia so Slovenskou republikou. Časť práce sa venuje inštitútu ochranných známok a ich využitiu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
  • Oponent: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta