Marek Pecka

Diplomová práce

Gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji ve vybraných zemích EU

Gravity Model of International Trade in Alcoholic Beverages in Selected EU Countries
Anotace:
Analýza panelových dat je moderním přístupem statisticko--ekonometrického modelování. Cílem diplomové práce je na základě panelové struktury vstupních dat odhadnout gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji v podobě bilaterálního obchodního toku v závislosti na hrubém domácím produktu a dalších doprovodných proměnných usnadňujících obchodování. Na základě výsledků panelových testů …více
Abstract:
Panel data analysis is the modern approach of statistical and econometric modeling. The aim of the thesis is to estimate the gravity model of international trade in alcoholic beverages in the form of bilateral trade flow depending on the gross domestic product and other associated variables that facilitate trading. The data have a panel structure. Based on the results of panel unit root tests the stationarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Markéta Arltová
  • Oponent: Petra Bubáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43226

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství