Miroslav Milata

Diplomová práce

Moderní systémy řízení provozu budov vč. sledování pohybu osob.

Modern wiring system including personal monitoring in public bulding.
Anotace:
Mezi hlavní záměry této diplomové práce je představit nejnovější technologie v automatizaci budov, zejména zaměřené na integraci jednotlivých systémů. Ve druhé části je práce zaměřena na systémy bezpečnostní, jejich vzájemnou integraci a na návrhu systému kontroly přístupu a oprávnění v administrativní budově, kontroly vstupu a perimetrickou ochranu areálu. Součástí návrhu je v poslední části zpracován …více
Abstract:
Between the main intentions of this thesis is to introduce the latest technology in automation of buildings, in particular aimed at the integration of individual systems. In the second part of the work is focused on systems security, their mutual integration and on the design of the system of access control and permissions on the administrative building, access control and perimetrickou protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: David Helštýn
  • Oponent: Petr Bernat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava