Petra BENKEOVÁ

Bakalářská práce

English Words Used in Czech Context: Influence on the (In)correct Speaking and Writing

English Words Used in Czech Context: Influence on the (In)correct Speaking and Writing
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the linguistic analysis of written and spoken data collected in an international company. This thesis deals with anglicisms, the frequent errors in pronunciation, spelling, grammar and the incorrect usage of English words within the communication in the English language. The theoretical part is focused on describing the basic terms concerning the loanwords, their …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je lingvistická analýza psaných a mluvených dat pořízených v mezinárodní firmě. Práce pojednává o anglicismech, častých chybách ve výslovnosti, pravopisu, gramatice a o nesprávném užití anglických slov při komunikaci v anglickém jazyce. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení základních pojmů souvisejících s přejatými slovy, jejich původem a způsoby přejímání. Na …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Bártová Vopravilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENKEOVÁ, Petra. English Words Used in Czech Context: Influence on the (In)correct Speaking and Writing. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání