Bc. Jakub Špiřík

Diplomová práce

Interaktivní elektronická učebnice informatiky a programování pro žáky I. stupně

Interactive e-textbook of Informatics and programming for first grade children
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a tvorbou elektronické interaktivní učebnice informatiky a programování pro žáky 1. stupně základních škol s názvem Ajťáček ve formě webové aplikace. Teoretická část obsahuje stručný přehled používání informačních technologií na školách, uvádí informace o výuce informatiky na českých školách, zmiňuje nejdůležitější poznatky o návrhu uživatelského rozhraní pro děti a také představuje …více
Abstract:
This thesis deals with design and development of the interactive e-textbook of Informatics and programming for first grade students called Ajťáček in the form of web application. The theoretical part consists of a brief overview of the use of IT in schools, presents information about teaching informatics in czech schools, mentions key findings and guidelines for design of user interfaces for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: MgA. Jana Malíková
  • Oponent: Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD., RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky