Mgr. Andrea Kalusová

Diplomová práce

Zavádění kooperativního učení ve výuce

Implementing cooperative methods in to teaching
Anotace:
Diplomová práce „Zavádění kooperativního učení ve výuce“ pojednává o postupných krocích i úskalích, se kterými se učitel setká při zavádění kooperativního učení do výuky. Teoretická část se zabývá školstvím a jeho změnami z pohledu vyučujícího a vymezuje základní pojmy pedagogiky jako jsou učení, výuka, vyučování. Podstatnou část této diplomové práce zaujímá kooperativní vyučování, a to jak z pohledu …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to show a possible way how to introduce cooperative learning in education and solve eventual problems that can occur during this difficult procedure. The theoretical part deals with the main pedagogical terms connected to this topic – education, teaching and crucial cooperative learning. In this part of the thesis, there is published my own research that declares the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy