Jana Vaněčková

Bakalářská práce

Vliv hodnotové orientace na míru euroskepticismu ve veřejném mínění v EU v letech 2012–2018

The Impact of Value Orientation on the Level of Euroscepticism in the EU Member Countries in 2012-2018
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv hodnotové orientace v členských zemích Evropské unie na míru euroskepticismu. Práce představuje materialismus, postmaterialismus a Inglehartovu teorii mezigenerační změny v kontextu dalších teorií modernity. Popisuje rovněž vývoj evropské integrace, integrační procesy a euroskepticismus. V praktické části práce jsou zkoumány vztahy mezi hodnotovou orientací, materialismem …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the impact of value orientation on the level of Euroscepticism in the member countries of the European Union. The thesis introduces materialism, postmaterialism and Inglehart’s theory of the intergenerational value change in connection with other theories of modernity. Next, the thesis deals with the topic of European integration, integration processes and Euroscepticism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Dostál
  • Oponent: Jan Hanzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77216