Mgr. Hana Valentová

Bakalářská práce

Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku.

Nutrition and pathophysiology of nutrition among pupils of younger school age.
Anotace:
Bakalářská práce „Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku“ pojednává o výživě a její patofyziologii u dětí mladšího školního věku. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkajícími se výživy, historií složení lidské stravy, energetickou bilancí a základními živinami. Rovněž se zabývá výživovými doporučeními a patofyziologií výživy u dětí mladšího školního věku. Druhá část obsahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis "Nutrition and pathophysiology of nutrition for pupils younger school age" is about nutrition and its pathophysiology in children younger school age. The theoretical part deals with basic concepts related to nutrition, the history of the human diet composition, energy balance and essential nutrients. It also deals with dietary recommendations and pathophysiology of nutrition in children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta