Mgr. Hana Valentová

Bachelor's thesis

Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku.

Nutrition and pathophysiology of nutrition among pupils of younger school age.
Abstract:
Bakalářská práce „Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku“ pojednává o výživě a její patofyziologii u dětí mladšího školního věku. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkajícími se výživy, historií složení lidské stravy, energetickou bilancí a základními živinami. Rovněž se zabývá výživovými doporučeními a patofyziologií výživy u dětí mladšího školního věku. Druhá část obsahuje …more
Abstract:
Bachelor thesis "Nutrition and pathophysiology of nutrition for pupils younger school age" is about nutrition and its pathophysiology in children younger school age. The theoretical part deals with basic concepts related to nutrition, the history of the human diet composition, energy balance and essential nutrients. It also deals with dietary recommendations and pathophysiology of nutrition in children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta