Theses 

Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku. – Mgr. Hana Valentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Mgr. Hana Valentová

Bakalářská práce

Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku.

Nutrition and pathophysiology of nutrition among pupils of younger school age.

Anotace: Bakalářská práce „Výživa a patofyziologie výživy u žáků mladšího školního věku“ pojednává o výživě a její patofyziologii u dětí mladšího školního věku. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkajícími se výživy, historií složení lidské stravy, energetickou bilancí a základními živinami. Rovněž se zabývá výživovými doporučeními a patofyziologií výživy u dětí mladšího školního věku. Druhá část obsahuje dvoje pracovní listy, které jsou určeny pro žáky 1. – 3. třídy a 4. - 5. – třídy. Hlavním úkolem těchto pracovních listů je rozvíjet u dětí správné stravovací návyky.

Abstract: Bachelor thesis "Nutrition and pathophysiology of nutrition for pupils younger school age" is about nutrition and its pathophysiology in children younger school age. The theoretical part deals with basic concepts related to nutrition, the history of the human diet composition, energy balance and essential nutrients. It also deals with dietary recommendations and pathophysiology of nutrition in children younger school age. The second part contains two worksheets, which are intended for students 1st - 3 grade and 4 - 5 - Class. The main task of the worksheets for children to develop good eating habits.

Klíčová slova: Výživa, děti mladšího školního věku, živiny, nadváha, obezita a patofyziologie výživy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz