Zuzana ŠVECOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt obezity u žen v klimakteriu.Incidence of obesity by the women in climacterium.

Incidence of obesity by the women in climacterium.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na ozřejmění nynější problematiky klimakteria a především na výskyt obezity u žen v klimakteriu. Cílem je zjištění stravovacích návyků, pohybové aktivity a přírůstku hmotnosti u žen v klimakteriu. Projekt řeší příčiny a prevenci obezity, v němž jsou zahrnuty především faktory, které rapidně zvyšují a ovlivňují tělesnou hmotnost u žen v klimakteriu.
Abstract:
My bachelor labor is focused on the clarification of the problems of the cilimacterium and mainly on the appearance of the obesity by the women in the climacterium. Objective of my bachelor labor is the identification of the obesity appearance depending on the feeding habits, on the basal metabolic rate and on the genetic load by the women in the climacterium. My project is solving the reasons and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lamková Ivana
  • Oponent: Mgr. Markéta Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma