Bc. Barbora Homolová

Diplomová práce

Zaměstnanecké benefity v České republice a jejich komparace s jinými evropskými státy

The compatibility of fringe benefits in the Czech Republic and other European countries
Anotace:
Cílem diplomové práce „Zaměstnanecké benefity v České republice a jejich komparace s jinými evropskými státy“ je na základě analýzy zaměstnaneckých benefitů uplatňovaných v České republice a ve vybraných zemích provést srovnání a navrhnout nové zaměstnanecké benefity v podmínkách České republiky. Ve své teoretické části se diplomová práce zabývá definicí dané problematiky z hlediska České republiky …více
Abstract:
The objective of the diploma thesis “The compatibility of fringe benefits in the Czech Republic and other European countries” is, based on the analysis of fringe benefits applied in the Czech Republic and selected European countries, to analyze compare and suggest new employee benefits in the Czech Republic. The diploma thesis deals with the definition of the given problematics from the point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hampl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta