Bc. Nikola STRAŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Plánování a řízení projektu inovace

Planning and management of innovative project
Anotace:
Předložená práce se zaměřuje na popis inovačního projektu GalaxyMD, zhodnocení jeho dosavadní průběhu a analýzu konkurenčních zdravotnických softwarů na českém trhu. Cílem práce je na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení, která mohou být uplatněna v rámci dalšího vývoje softwaru GalaxyMD. Teoretická východiska práce jsou zaměřena na shrnutí základů managementu inovací, projektového managementu …více
Abstract:
The presented thesis focuses on the description of the GalaxyMD innovation project, the evaluation of its history and analysis of competing medical software on the Czech market. The aim of the master thesis is to propose recommendations based on the findings that can be applied in the further development of GalaxyMD software. The theoretical basis of the thesis is focused on review of basic principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAŠÍKOVÁ, Nikola. Plánování a řízení projektu inovace. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení