Klaudie Volhejnová

Bakalářská práce

Kvantitativní srovnání publikací v oblasti znečištění prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj ve vybraných zemích EU

Quantitative Comparison of Microplastic Pollution Publications and Research and Development Expenses in Selected EU Countries
Anotace:
Znečištění životního prostředí mikroplasty je závažný globální problém, na který v nedávné době upozornily vědecké týmy ekonomicky vyspělých zemí. Cílem této bakalářské práce je srovnání údajů o zveřejněných publikacích v oblasti znečištění životního prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj v zemích Evropské unie za období let 2009–2019. Cílem je porovnat, zda se míra výdajů může odrážet v …více
Abstract:
Microplastic environmental pollution is a serious global problem that has recently been highlighted by research teams in economically advanced countries. The aim of this bachelor thesis is to compare data on published publications in the field of environmental pollution of microplastics and expenditures on research and development in the European Union for the period 2009–2019. The aim is to compare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
  • Oponent: Ivo Pavlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia