Klaudie Volhejnová

Bachelor's thesis

Kvantitativní srovnání publikací v oblasti znečištění prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj ve vybraných zemích EU

Quantitative Comparison of Microplastic Pollution Publications and Research and Development Expenses in Selected EU Countries
Abstract:
Znečištění životního prostředí mikroplasty je závažný globální problém, na který v nedávné době upozornily vědecké týmy ekonomicky vyspělých zemí. Cílem této bakalářské práce je srovnání údajů o zveřejněných publikacích v oblasti znečištění životního prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj v zemích Evropské unie za období let 2009–2019. Cílem je porovnat, zda se míra výdajů může odrážet v …more
Abstract:
Microplastic environmental pollution is a serious global problem that has recently been highlighted by research teams in economically advanced countries. The aim of this bachelor thesis is to compare data on published publications in the field of environmental pollution of microplastics and expenditures on research and development in the European Union for the period 2009–2019. The aim is to compare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
  • Reader: Ivo Pavlík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies