Bc. Soňa Müllerová

Bakalářská práce

Etické dilema zachraňování dětí na hranici viability

The Ethical Dilemma of Rescuing Children at the Edge of Viability.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zachraňování dětí na hranici viability. Teoretická část přibližuje viabilitu a její hranici, na kterou nás přivedl postupný technický rozvoj, získávání nových znalostí a dovedností v péči o extrémně nezralé novorozence. Dále práce seznamuje čtenáře s novorozenci narozenými na hranici viability, s jejich péčí a riziky, která jsou spojena s jejich velmi předčasným …více
Abstract:
The thesis deals with problems connected with rescuing children at the edge of viability. The theoretical part elucidates the viability and its edge, to which we were brought by progressive technological development, acquisition of new knowledge and skills of care of extremely preterm infants. The thesis also informs readers of newborns born at the edge of viability, the care of newborns and risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Oponent: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka