Bc. Soňa Müllerová

Bachelor's thesis

Etické dilema zachraňování dětí na hranici viability

The Ethical Dilemma of Rescuing Children at the Edge of Viability.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zachraňování dětí na hranici viability. Teoretická část přibližuje viabilitu a její hranici, na kterou nás přivedl postupný technický rozvoj, získávání nových znalostí a dovedností v péči o extrémně nezralé novorozence. Dále práce seznamuje čtenáře s novorozenci narozenými na hranici viability, s jejich péčí a riziky, která jsou spojena s jejich velmi předčasným …more
Abstract:
The thesis deals with problems connected with rescuing children at the edge of viability. The theoretical part elucidates the viability and its edge, to which we were brought by progressive technological development, acquisition of new knowledge and skills of care of extremely preterm infants. The thesis also informs readers of newborns born at the edge of viability, the care of newborns and risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Reader: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife