Ing. Kateřina Dvořáková

Bakalářská práce

Zásoby a jejich účtování ve firmě Servis jeřábů, a.s.

Stock Accounting in Servis jeřábů, a. s.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zásobám a jejich účtováním ve zvolené firmě. V teoretické části jsou charakterizovány zásoby dle Českých účetních standardů, ale také způsob jejich třídění, oceňování, účtování, evidence a způsob zachycení jednotlivých účetních operací na syntetických a analytických účtech. V praktické části je popsán proces evidence a účtování zásob ve firmě Servis jeřábů, a.s. působící …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with inventory and accounting in a company. The theoretical part describes the stocks recorded in harmony with the Czech accounting standards and their classification, valuation, accounting stock records and record of individual operations on the synthetic and analytical accounts. The application part describes the stock process and stock accounting in Servis jeřábů, a.s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní