Mgr. Petr Nehyba

Bachelor's thesis

Aktualizace webových stránek organizace vzhledem k novým možnostem Web 2.0 a Web 3.0

Update of web pages of organization with respect to Web 2.0 new possibilities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití principů webu 2.0 a 3.0. V teoretické části popisuje jejich charakteristické prvky a příklady. V druhé části popisuje návrh a implementaci projektu nové webové databáze denních menu založené na těchto znalostech a analýze již existujícího systému menicka.cz.
Abstract:
The main objective of this Bachalor thesis is to consider new posibilities of web 2.0 and web 3.0 principles. The practical part attends to an analysis of existing system menicka.cz and a new project based on gathered information.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics