Bc. Petra Pomališová

Diplomová práce

Životní zvládání romského žáka první třídy ZŠ pocházející ze sociálně vyloučené lokality

The life coping of social excluded Roma pupils
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku životního zvládání romského žáka základní školy v závislosti na vztahu prostředí školy a rodiny. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jak ovlivňuje vztah ne/komplementarity očekávání školy a rodiny životní zvládání romského žáka první třídy základní školy v oblasti vzdělávání?“ V teoretické části jsem se věnovala objasnění základních teoretických konceptů …více
Abstract:
This thesis is focused on issues of the life coping of socially excluded Roma pupils in elementary school depending on the relationship of the school environment and family. The goal of the thesis is answer to the main research queation: „How the relationship of the complementarity between school and family expectation influences life coping of first class Roma pupil in elementary school in its education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií