Tomáš ULIP

Diplomová práce

Zhodnocení situace a finanční kondice podniku - identifikace nepříznivých ukazatelů a možných rizik, doporučení pro ČSPL, a.s.

Evaluation of situation and financial condition of the company - identification of unfavorable indicators and possible risks, recommendations for ČSPL, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá situační analýzou a zhodnocením finanční kondice rejdařské společnosti ČSPL, jejíž hlavní činností je vnitrozemská nákladní lodní přeprava. Ačkoliv autoři řady odborných studií zmiňují potenciál tohoto dopravního módu, postrádají jejich výstupy interdisciplinární přístup a zejména posouzení finančního stavu dopravních společností, které provozují vnitrozemskou lodní přepravu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the situation analysis and evaluation of the financial condition of the shipping company ČSPL, whose main activity is inland freight shipping. Although the authors of a number of expert studies mention the potential of this mode of transport, their outputs lack an interdisciplinary approach and, in particular, an assessment of the financial condition of transport companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULIP, Tomáš. Zhodnocení situace a finanční kondice podniku - identifikace nepříznivých ukazatelů a možných rizik, doporučení pro ČSPL, a.s.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická