Bc. Jaroslava Moravcová, DiS.

Diplomová práce

Obsahová analýza závěrečných prací na brněnské muzeologii v letech 1968-2008

The Content Analysis of Thesis at the Brno's Chair of Museology in Years 1968-2008
Anotace:
Práce se zabývá obsahovou analýzou závěrečných prací na brněnské muzeologii v letech 1968-2008. První část je věnována teorii, metodám analýzy a vysvětlení základních pojmů. Druhá část je zaměřena již na samotnou obsahovou analýzu prací. Práce obsahuje početné tabulky a grafy pro lepší orientaci. Třetí část je věnována obsahové analýze závěrečných prací s tematikou muzejního public relations. Součástí …více
Abstract:
This work is focused on content analysis of thesis at the Brno´s chair of museology in years 1968-2008. The first part is attend to theory, method of analysis and explication basic conception. The second part is engaged in herself content analysis of thesis. The work contain tables and graphs for better orientation . Last part is engaged in content analysis of thesis with museum public relations themes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta