Bc. Miroslav Šona

Diplomová práce

Cesta náhradních dílů od výrobce k zákazníkovi

The journey of spare parts from the manufacturer to the customer
Anotace:
Cílem této diplomové práce je optimalizace procesu dodávek Škoda Originálních dílů a Škoda originálního příslušenství k zákazníkům na tuzemském trhu. Toto téma bylo zvoleno na základě zkušeností s dostupností jednotlivých náhradních dílů, a na základě negativních názorů na distribuci Škoda originálních dílů a Škoda originálního příslušenství ze strany servisních partnerů. Práce je strukturovaná do …více
Abstract:
The goal of this thesis is the optimisation of the delivery process of Škoda Genuine Parts and Škoda Genuine Accessories to the customer in the Czech market. This topic has been chosen on the basis of experience with the availability of certain spare parts, and on the basis of negative opinions regarding the distribution of Škoda Genuine Parts and Škoda Genuine Accessories expressed by service partners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Sixta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šona, Miroslav. Cesta náhradních dílů od výrobce k zákazníkovi. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika