Bc. Vladimír Krejčí

Diplomová práce

Zlepšení User Experience podnikového informačního systému

Improving User Experience of corporate information system
Abstract:
This thesis deals with improving user experience of enterprise logistics information system. The theoretical part describes the basic user experience principles, methods and processes used in the design of the system. The practical part identifies the system bottlenecks and suggested solutions to them, which are subsequently implemented using wireframes and mockups.
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá vylepšením user experience (používateľského zážitku) podnikového logistického informačného systému. V teoretickej časti sú popisané základné user experience princípy, metódy a procesy využité pri návrhu tohto systému. V praktickej časti sú ďalej identi kované problematické miesta systému a k ním navrhnuté riešenia, ktoré sú neskôr …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Toncar
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky