Mgr. Tomáš Zavřel, Ph.D.

Disertační práce

Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production

Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production
Anotace:
Řasy a sinice (jejichž mikroskopické druhy jsou často označovány společným termínem mikrořasy) mají globální význam jako organismy zodpovědné za okysličení zemské atmosféry v prehistorické době. Také dnes jsou významnými hráči v globálních geochemických cyklech uhlíku, dusíku, fosforu, síry nebo křemíku. Jsou také bohatými zdroji nejrůznějších látek, které mohou být využitelné ve farmacii, kosmetice …více
Abstract:
Algae and cyanobacteria (of which the microscopic species are often called by common term microalgae) are of great global importance. They have been largely responsible for changing the prehistoric Earth atmosphere to oxygenic and also nowadays they play indispensable roles in global geochemical cycles of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur or silicon. They represent rich sources of various compounds …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Červený, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.