Markéta Šprenclová

Bachelor's thesis

Mezinárodní koprodukce s majoritní účastí českého producenta

1. Theoretical part: International co-production with majority input from czech producer 2. Practical part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at Least 12 mins, production.
Abstract:
Tato práce se zabývá mezinárodní koprodukční spoluprací v rámci Evropské unie u celovečerních hraných filmů, kde má český producent majoritní podíl na výrobě. Text shrnuje hlavní části filmové infrastruktury, které pomáhají českým producentům vyrobit audiovizuální dílo v mezinárodní koprodukci. Na případech filmů Smečka a Nabarvené ptáče poukazuje na míru samovolného navázání spolupráce či systematického …more
Abstract:
This bachelor thesis concerns international, feature film co-productions inside the European Union where a Czech producer has the majority financial input. It summarises the main parts of the film industry infrastructure, that help Czech producers create audiovisual work within an international co-production. Using the cases of films Smečka, and Nabarvené Ptáče, it explores whether the producing sides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Viktor Mayer

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šprenclová, Markéta. Mezinárodní koprodukce s majoritní účastí českého producenta. Zlín, 2020. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Film Production

Theses on a related topic