Theses 

Porovnání úspěšnosti operační a konzervativní metody při zlomeninách klíční kosti – Bc. Veronika Jakoubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Jakoubková

Bakalářská práce

Porovnání úspěšnosti operační a konzervativní metody při zlomeninách klíční kosti

Comparing the success of surgical and conservative methods in fractures of the clavicle

Anotace: Bakalářská práce se zabývá porovnáním úspěšnosti operační a konzervativní terapie, následné péče a rehabilitace při zlomeninách klíční kosti. V teoretické části je formulováno poranění klíční kosti, diagnostika a terapie i ošetřovatelská péče u takto zraněných pacientů. Praktická část porovnává úspěšnost jednotlivých léčebných metod. Cílem práce je ukázat, která ze zvolených léčebných metod je úspěšnější.

Abstract: This thesis presents a comparison of the success of surgical and conservative therapy, aftercare and rehabilitation in fractures of the clavicle. The theoretical part is formulated collarbone injury, diagnosis and therapy and nursing care for injured patients as follows. Practical compares the success of individual treatments. The aim is to show which of the selected treatment methods are successful.

Klíčová slova: klíční kost, operační terapie, konzervativní terapie, všeobecná sestra, clavicle, surgical therapy, conservative therapy, nurse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz